Rob van der Woude's Wildlife Photography
Rob van der Woude's WildLife Photography
English Nederlands Deutsch
Rob van der Woude's
Wildlife Photography
English
Nederlands
Deutsch

 

 

 

Exposure measurement in lux / Belichtingsmeting in lux

Set the ISO value to 100; measure exposere and write down aperture (Av) and exposure time in seconds (t).
Use the following formula to get the amount of light (Ev) measured in lux:

Stel de belichtingsmeter in op 100 ISO, meet de belichting en noteer diafragma (Av) en sluitertijd in seconden (t).
De lichtsterkte (Ev) in lux volgt uit de volgende formule:

 

Ev = 2.44 * Av2 / t

 

 

Index