Rob van der Woude's Wildlife and Aviation Photography

 

 

 

Eenden, Ganzen en Zwanen - Anatidae

 

Tenzij anders vermeld, berust het copyright © op alle foto's op deze website bij Rob van der Woude.
Gebruik van deze foto's is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de copyright houder.

 

Bergeend - Tadorna tadorna

Boerengans - Anser anser domesticus

Brandgans - Branta leucopsis

Brilduiker - Bucephala clangula

Canadese gans - Branta canadensis

Carolina-eend - Aix sponsa

Casarca - Tadorna ferruginea

Chileense taling - Anas flavirostris

Eend sp. - Anatinae spec.

Eidereend - Somateria mollissima

Grauwe gans - Anser anser

Hawaiigans - Branta sandvicensis

Indische gans - Anser indicus

Kleine rietgans - Anser brachyrhynchus

Knobbelzwaan - Cygnus olor

Krakeend - Mareca strepera

Krooneend - Netta rufina

Kuifeend - Aythya fuligula

Mandarijneend - Aix galericulata

Muskuseend - Cairina moschata

Nijlgans - Alopochen aegyptiaca

Nonnetje - Mergellus albellus

Pijlstaarteend - Anas acuta

Ringtaling - Callonetta leucophrys

Slobeend - Spatula clypeata

Smient - Mareca penelope

Tafeleend - Aythya ferina

Wilde eend - Anas platyrhynchos

Wilde zwaan - Cygnus cygnus

Wintertaling - Anas crecca

Zwarte zwaan - Cygnus atratus

Zwarthalszwaan - Cygnus melancoryphus